Wesołe Żabki to niepubliczny żłobek znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego i Akademii Medycznej. Stworzyliśmy to miejsce głównie z myślą o najmłodszych pociechach pracowników uczelni i studentów oraz rodzicach pracujących i mieszkających w okolicach Placu Grunwaldzkiego.

Dysponujemy dużymi pomieszczeniami, w których m.in są:

  • trzy sale nauki 
i zabawy,
  • sala relaksu dla najmłodszych,
  • szatnia,
  • toaleta oraz prysznice

Sale zabaw  wyposażone są w funkcjonalne mebelki, które wyróżniają się wysoką jakością i spełniają wymagania zawarte w normach: PN-ISO 5970:1994, PN-F-06009:2001, PN-90/F-06010/05, co zostało potwierdzone certyfikatami wydanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o. oraz  atrakcyjne zabawki oraz pomoce dydaktyczne renomowanych firm takich jak: Wehrfritz, Moje Bambino, Nowa Szkoła.

Posiadamy pozytywną opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu dzieci oraz pozytywną opinię Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej dotyczącą zabezpieczenia przeciwpożarowego placówki. Nasi pracownicy są również przeszkoleni w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy. Posiadamy wpis do rejestru żłobków.