W ramach Akademii Rozwoju TRAMPOLINA w żłobku „Wesołe Żabki” przy ul. Smoluchowskiego udostępniamy salę na logopedyczne zajęcia indywidualne z naszym logopedą p. Patrycją Wojciechowską –LogoPatka prosta gadka.

W ramach zajęć oferujemy kompleksową terapię logopedyczną dzieci od 8 miesiąca życia z wykorzystaniem:

  • elementów terapii neurotaktylnej (rodzaj masażu, który pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych pochodzących z otoczenia),
  • technik integracji odruchów ustno-twarzowych (uruchamianie naturalnych mechanizmów rozwoju odruchów twarzy w celu samoregulacji napięć mięśniowych, kształtowania się złożonych koordynacji potrzebnych do mowy, jedzenia i wyrażania emocji),
  • zabaw wspierających rozwój mowy, motoryki dużej i małej.

Zapraszamy wszystkich rodziców z dziećmi, które mają problemy związane z jedzeniem, mową, artykulacją, wyrażaniem emocji oraz komunikacją.

Zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 883-225-825 (Kamila).