W ramach Akademii Rozwoju TRAMPOLINA w żłobku „Wesołe Żabki” przy ul. Smoluchowskiego udostępniamy salę na logopedyczne zajęcia indywidualne z naszym logopedą p. Izabelą Hudziec.

W ramach zajęć oferujemy kompleksową terapię logopedyczną dzieci od 8 miesiąca życia z wykorzystaniem:

  • elementów terapii neurotaktylnej (rodzaj masażu, który pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych pochodzących z otoczenia),
  • technik integracji odruchów ustno-twarzowych (uruchamianie naturalnych mechanizmów rozwoju odruchów twarzy w celu samoregulacji napięć mięśniowych, kształtowania się złożonych koordynacji potrzebnych do mowy, jedzenia i wyrażania emocji),
  • zabaw wspierających rozwój mowy, motoryki dużej i małej.

Zapraszamy wszystkich rodziców z dziećmi, które mają problemy związane z jedzeniem, mową, artykulację, wyrażaniem emocji oraz komunikacją.

Koszt wizyty – do ustalenia.

Gabinet czynny: czwartek godz. 16.30-18.00.

Umawianie zajęć pod numerem tel. 880-347-603 lub w żłobku.