Konto bankowe

Wpłat należy dokonywać w placówkach żłobka lub przelewem na konto:

Właściciel rachunku: PIXEL Maciej Żabski
Adres: ul. Obornicka 98/1, 51-114 Wrocław
Nr rachunku: 16 1140 2004 0000 3202 3512 3224
Bank: mBank

  • za opiekę w żłobku

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, opłata za żłobek za miesiąc ……..

  • za zajęcia Akademii Rozwoju TRAMPOLINA – przelew potwierdza rezerwację miejsca na zajęciach / terminu imprezy – uwaga! zanim zrobisz przelew, zrób rezerwację pod nr tel. 506-781-955

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, nawa zajęć/imprezy, data, miejsce