zajecia dodatkowe copy

Oferta edukacyjna

Naszym głównym celem jest połączenie beztroskiej zabawy z nauką, rozbudzanie zamiłowań artystycznych dzieci oraz wspieranie ich spontaniczności i aktywności.

Pomagamy dziecom w:

  • twórczym odkrywaniu siebie i świata,
  • rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
  • utrwalaniu postaw współpracy i szacunku do drugiego człowieka,
  • szacunku do otoczenia i reguł społecznych,
  • osiąganiu koncentracji nad wykonywaną czynnością,
  • rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i odkrywaniu talentów…

Jesteśmy przeszkoleni z różnych metod i ciągle uczymy się nowych narzędzi i metodyk pracy z małym dzieckiem. Do współpracy zapraszamy również specjalistów z różnych dziedzin oraz artystów,  którzy prowadzą zajęcia wspierające rozwój naszych Żabek.

 W ramach czesnego oferujemy:

zajęcia muzyczno-rytmiczne przy instrumentach

zajęcia logopedyczne z pomocami dydaktycznymi

zajęcia plastyczne, w tym sensoplastyka

Zdjęcie użytkownika Wesołe Żabki -niepubliczny żłobek.

Zdjęcie użytkownika Wesołe Żabki -niepubliczny żłobek.

zajęcia z ceramiki

Zdjęcie użytkownika Wesołe Żabki -niepubliczny żłobek.

zajęcia ruchowe z elementami metodyki ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

dav

nauka języka angielskiego z programem powszechnej dwujęzyczności

zabawy spontaniczne dostosowane do stopnia samodzielności dziecka

koncerty muzyczne

teatrzyki i pokazy iluzjonistów

Zdjęcie użytkownika Wesołe Żabki -niepubliczny żłobek.

  

bajkoterapia – słuchanie bajek terapeutycznych

pomoc psychologiczno – pedagogiczna – wstępna diagnoza ewentualnych problemów rozwojowych

NOWOŚCI!

dogoterapia

rozwijanie motoryki dużej z wykorzystaniem Tajemniczej Wyspy

muzyko- i światłoterapia – relaksacja w świecie światła i dźwięku

śmiechoterapia