zajecia dodatkowe copy

Oferta edukacyjna

Naszym głównym celem jest połączenie beztroskiej zabawy z nauką, rozbudzanie zamiłowań artystycznych dzieci oraz wspieranie ich spontaniczności i aktywności.

Pomagamy dzieciom w:

  • twórczym odkrywaniu siebie i świata,
  • rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
  • utrwalaniu postaw współpracy i szacunku do drugiego człowieka,
  • szacunku do otoczenia i reguł społecznych,
  • osiąganiu koncentracji nad wykonywaną czynnością,
  • rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i odkrywaniu talentów…

Jesteśmy przeszkoleni z różnych metod i ciągle uczymy się nowych narzędzi i metodyk pracy z małym dzieckiem. Do współpracy zapraszamy również specjalistów z różnych dziedzin oraz artystów,  którzy prowadzą zajęcia wspierające rozwój naszych Żabek.

 W ramach czesnego oferujemy takie zajęcia jak:

zabawy dostosowane do wieku i stopnia samodzielności dziecka

zabawy muzyczno-taneczne

zabawy ruchowe

dav

zabawy plastyczne

bajkoterapia – czytanie bajek terapeutycznych

muzyko- i światłoterapia – relaksacja w świecie dźwięku i światła

logorytmika – warsztaty z elementami logopedii

nauka języka angielskiego z programem powszechnej dwujęzyczności

bale i imprezy okolicznościowe

Tajemnicza Wyspa – zabawy rozwojowe z wykorzystaniem urządzenia multimedialnego wyświetlającego obraz na podłogę i na ścianę

zajęcia z elementami robotyki na licencji GO4robot

 

Za dodatkową opłatą oferujemy:

zajęcia muzyczno-rytmiczne

zajęcia logopedyczne prowadzone przez logopedę z pomocami dydaktycznymi

zajęcia z ceramiki

dav

zajęcia gimnastyczne z fizjoterapeutą

koncerty muzyczne

teatrzyki i pokazy  realizowane przez zaproszonych artystów

dav

dogoterapia – oswajanie dzieci z psami i nauka prawidłowych zachowań

sensoplastyka ® – wspieranie kreatywności i twórczego myślenia poprzez uruchomienie wszystkich zmysłów

 

śmiechoterapia – „śmiech to zdrowie”

pomoc psychologiczno – pedagogiczna

indywidualne wsparcie w diagnozie psychologicznej i prowadzeniu terapii ewentualnych problemów rozwojowych (do ustalenia z rodzicami) przez współpracujących z nami specjalistów