zajecia dodatkowe copy

Oferta edukacyjna

Naszym głównym celem jest połączenie beztroskiej zabawy połączonej z nauką, rozbudzanie zamiłowań artystycznych dzieci, oraz wspieranie ich spontaniczności i twórczej aktywności.

Pomagamy dziecku w:

 • twórczym odkrywaniu siebie i świata,
 • wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,
 • rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
 • wypracowaniu zamiłowania do pracy indywidualnej i zbiorowej,
 • osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
 • formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
 • szacunku dla pracy innych,
 • rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy.

 W ramach czesnego oferujemy takie zajęcia jak:

 • zajęcia dostosowywane do wieku i stopnia samodzielności dzieci,
 • zabawy muzyczne, ruchowe, plastyczne,
 • czytanie bajek,
 • muzykoterapia,
 • warsztaty z elementami logopedii,
 • język angielski (Program Powszechnej Dwujęzyczności) www.dwujezycznedzieci.pl

Za dodatkową opłatą oferujemy:

 • zajęcia muzyczno-rytmiczne
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia z ceramiki
 • koncerty muzyczne
 • teatrzyki
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczna
 • zajęcia pływackie (minimum 10 dzieci)