zajecia dodatkowe copy

Oferta edukacyjna

Naszym głównym celem jest połączenie beztroskiej zabawy z nauką, rozbudzanie zamiłowań artystycznych dzieci oraz wspieranie ich spontaniczności i aktywności.

Pomagamy dzieciom w:

  • twórczym odkrywaniu siebie i świata,
  • rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
  • utrwalaniu postaw współpracy i szacunku do drugiego człowieka,
  • szacunku do otoczenia i reguł społecznych,
  • osiąganiu koncentracji nad wykonywaną czynnością,
  • rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i odkrywaniu talentów…

Jesteśmy przeszkoleni z różnych metod i ciągle uczymy się nowych narzędzi i metodyk pracy z małym dzieckiem. Do współpracy zapraszamy również specjalistów z różnych dziedzin oraz artystów,  którzy prowadzą zajęcia wspierające rozwój naszych Żabek.

 W ramach czesnego oferujemy:

zajęcia muzyczno-rytmiczne przy instrumentach

zajęcia logopedyczne z pomocami dydaktycznymi

zajęcia plastyczne

zajęcia z ceramiki

dav

zajęcia ruchowe z elementami metodyki ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

dav

nauka języka angielskiego z programem powszechnej dwujęzyczności

zabawy spontaniczne dostosowane do stopnia samodzielności dziecka

koncerty muzyczne

teatrzyki i pokazy iluzjonistów 

dav

bajkoterapia – słuchanie bajek terapeutycznych

muzyko- i światłoterapia – relaksacja w świecie dźwięku i światła

Tajemnicza Wyspa (placówka ul. Wilanowska) – zabawy rozwojowe z wykorzystaniem urządzenia multimedialnego wyświetlającego obraz na podłogę i na ścianę

bale i imprezy okolicznościowe

dogoterapia – oswajanie dzieci z psami i nauka prawidłowych zachowań

śmiechoterapia – „śmiech to zdrowie”

sensoplastyka – wspieranie kreatywności i twórczego myślenia

Dodatkowo oferujemy:

wsparcie w diagnozie i prowadzeniu terapii ewentualnych problemów rozwojowych (do indywidualnego ustalenia z rodzicami) poprzez pomoc psychologiczno – pedagogiczną współpracujących z nami specjalistów.