Zapraszamy do naszej nowej placówki mieszczącej się na osiedlu Zakrzów -ŻŁOBEK WESOŁE ŻABKI 2 na ul. Wilanowską 65a. Zapisy do żłobka prowadzimy przez cały rok kalendarzowy.

Opłaty za żłobek wynoszą:

Cennik na rok 2017/2018

– 1200 zł   – abonament miesięczny do 10 godzin dziennie – dzieci powyżej 1 roku życia

– 350 zł   – wpisowe  – bezzwrotne

W ramach czesnego oferujemy takie zajęcia jak:

 • zajęcia muzyczno-rytmiczne
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia z ceramiki
 • koncerty muzyczne
 • teatrzyki
 • język angielski (Program Powszechnej Dwujęzyczności) www.dwujezycznedzieci.pl
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczna
 • czytanie bajek
 • muzykoterapia

Wszystkie zajęcia dostosowywane są do wieku i stopnia samodzielności dzieci.

Dzienna stawka żywieniowa w roku 2016/1017

 • 14 PLN – śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek (catering PYCHOTKA)

Opieka doraźna

Oferujemy również opiekę doraźną, gdy zaistnieje potrzeba oddania dziecka sporadycznie, na mniej niż 5 godzin dziennie. W takim wypadku pierwsza godzina opieki wynosi 23 zł a każda kolejna 18 zł za godzinę.

Wpłaty można dokonać u nas w placówce lub na konto:

Właściciel rachunku: PIXEL Maciej Żabski
Adres: ul. Obornicka 98/1, 51-114 Wrocław
Nr rachunku: 16 1140 2004 0000 3202 3512 3224
Bank: mBank
Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, opłata za żłobek za miesiąc ……..