logopeda – absolwentka studiów wyższych z zakresu Resocjalizacji na Dolnośląskiej Szkole Wyższej, studiów z zakresu Pedagogiki Ogólnej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Podyplomowych studiów na kierunku Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, a także Podyplomowych studiów Logopedii na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy w żłobkach, przedszkolach i szkołach. Logopedia to dla niej nie tylko wykonywany zawód, ale przede wszystkim pasja. Praca z dziećmi, zwłaszcza z tymi, które posiadają różne problemy językowe i potrzebują szczególnej troski, zawsze stanowi dla niej ambitne wyzwanie, a osiągane efekty motywują do odkrywania nowych narzędzi pracy z dziećmi. Oprócz diagnostyki i prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć logopedycznych w naszym żłobku, prowadzi u nas gabinet logopedyczny, również dla dzieci spoza naszej placówki. Zapraszamy wszystkich na te zajęcia:) Więcej informacji znajdziesz na: facebook.com/prostagadka.

Magda