ŻŁOBEK ul. Smoluchowskiego, przy Pl. Grunwaldzkim

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK WESOŁE ŻABKI POSIADA DOTACJĘ Z URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA DLA RODZICÓW DZIECI KONTYNUUJĄCYCH OPIEKĘ Z POPRZEDNIEGO ROKU.
DOTACJA PRZEZ GMINĘ WROCŁAW WYNOSI 2,85 zł ZA KAŻDĄ GODZINĘ POBYTU DZIECKA LUB 2,28 zł, GDY LICZBA DNI NIEOBECNOŚCI DZIECKA W DANYM MIESIĄCU JEST WIĘKSZA OD 10.

GMINA WROCŁAW NIE FINANSUJE JEDNEGO MIESIĄCA WAKACYJNEGO – W NASZYM ŻŁOBKU JEST TO CZERWIEC 2018.
Umowa z Gminą Wrocław na miejsca dofinansowane:
1. Umowa zawarta od dnia 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.
2. Miejsce: Niepubliczny Żłobek Wesołe Żabki, ul. Smoluchowskiego 24/26/1A, 50-372 Wrocław
3. Liczba dofinansowanych miejsc: 6
4. Rekrutacja odbywa się na zasadach i w terminie ogłoszonym na stronie internetowej UM Wrocławia.
W przypadku posiadania wolnych miejsc dzieci są przyjmowane w kolejności z listy rezerwowej lub w toku rekrutacji ciągłej.
5. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław,
sekr. WZD tel. 071/7778699, fax. 071/7777994, e-mail: wzd@um.wroc.pl