ŻŁOBEK przy Placu Grunwaldzkim, ul. Smoluchowskiego

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK WESOŁE ŻABKI POSIADA DOFINANSOWANIE Z URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA.
DOFINANSOWANIE PRZEZ GMINĘ WROCŁAW WYNOSI 2,85 zł ZA KAŻDĄ GODZINĘ POBYTU DZIECKA LUB 2,28 zł GDY LICZBA DNI NIEOBECNOŚCI DZIECKA W DANYM MIESIĄCU JEST WIĘKSZA OD 10.
GMINA WROCŁAW NIE FINANSUJE JEDNEGO MIESIĄCA WAKACYJNEGO.
Umowa z Gminą Wrocław na miejsca dofinansowane:
1. Umowa zawarta od dn. 03.10.2016 do 31.08.2017r
2. Miejsce: Niepubliczny Żłobek Wesołe Żabki, ul. Smoluchowskiego 24/26/1A, 50-372 Wrocław
3. Liczba dofinansowanych miejsc: 10
4. Rekrutacja odbywa się na zasadach i w terminie ogłoszonym na stronie internetowej UM Wrocławia.
W przypadku posiadania wolnych miejsc dzieci są przyjmowane w kolejności z listy rezerwowej lub w toku rekrutacji ciągłej.
5. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław,
sekr. WZD tel. 071/7778699, fax. 071/7777994, e-mail: wzd@um.wroc.pl